POTANSİYEL TEDARİKÇİLERE YÖNELİK ÇAĞRI

“İstihdamı Koruma ve Artırma Programı” ile ilgili Potansiyel Tedarikçilere Yönelik Çağrı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve NI-CO tarafından yürütülen İnovatif Girişimcilik projesinin bir parçası olarak açılmıştır. Bu, yalnızca potansiyel tedarikçilerin belirlenmesine yönelik provisyonel bir çalışmadır ve hiçbir şekilde bu tedarikçilerle sözleşme yapılacağı veya iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Bu aşamada herhangi bir soruya yanıt verilmeyecektir.