2023 Startups4Peace programı başarıyla tamamlandı.

5 startuptan 6 girişimci, Helsinki'de düzenlenen en büyük networking etkinliği SLUSH'a katıldı.

Gelecek yılın programı için bizi takip etmeye devam edin!

Eğitimde Girişimcilik

Avrupa Birliği tarafından yapılan araştırmalar, girişimcilik eğitimine katılan gençlerin kendi işletmelerini kurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ortaokul çağında mini işletme programına katılan öğrencilerin % 20 kadarı daha sonra kendi işletmelerini kurma eğilimini göstermektedirler. Bu oran, genel nüfusa göre beş kat daha fazladır. Bu öğrencilerin kurdukları işler daha iddialı olma potansiyeline sahiptirler. Avrupa Birliği, tüm gençlerin zorunlu eğitimi tamamlamadan önce en az bir kez pratik girişimcilik deneyiminden yararlanmaları gerektiği görüşündedir.‍

Eğitimde Girişimcilik programı, gençlere eğitim dünyasından iş dünyasına geçiş yaparken, yaşam ve iş için girişimcilik becerileri geliştirme fırsatı verir. Girişimcilik eğitimi olarak da bilinen bu program, ekip çalışması, iletişim, problem çözme, yaratıcılık ve finansal yetkinlikler dahil olmak üzere modern işverenler için önemli olan istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Böylece güven, esneklik ve kendi yeteneklerinin farkında olmalarını sağlanır. Bu becerilere duyulan ihtiyaç işverenler tarafından sürekli vurgulanmaktadır.

Girişimcilik eğitiminin etkisi üzerine yapılan araştırmalar, bu eğitime katılan öğrencilerin yerelde bir iş kurma konusunda fırsatları daha iyi görebildiğini göstermektedir. Bu öğrenciler, iş kurma konusunda daha fazla beceri ve bilgiye sahip olduklarına inanmaktadırlar. Öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin; dijital, matematiksel ve sosyal yetkinliklerinin arttığı; sözlü iletişim, inisiyatif alma ve girişimcilik algılarının geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca, okul performansları yükselirken, hastalık seviyeleri / devamsızlıkları azalmakta ve okula gitme motivasyonları artmaktadır.‍

İnovatif Girişimcilik projesi, Şubat 2020’den Nisan 2020’ye kadar 11 ortaokul ve lisede Eğitimde Girişimcilik (mini-işletme) pilot programını yürütmüştür. Mini-işletme yaklaşımı, Kuzey İrlanda’da Young Enterprise Northern Ireland, dünyada ise Junior Achievement gibi girişimlerden yola çıkılarak edinilen deneyime dayanmaktadır.

Galeri

Bilgi İste

AB İnovatif Girişimcilik projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Girişimcilik, işletme  ve inovasyon alanlarında yeni açılacak destek programları ile ilgili bilgi için  [email protected] adresine ulaşabilirsiniz. 

 
EU Innovative Entrepreneurship has concluded successfully.
 
Please contact  [email protected] for further information on the continuation of support within the areas of entrepreneurship, business development and innovation.