5df8a49a143ebcea1c0c1e12_hivan-arvizu-soyhivan-MAnhvw0nDDY-unsplash

Ortak Çalışma Ağı & Kümelenme

İnovatif Girişimcilik projesi olarak ortak bir çalışma ağı ve kümelenme konusundaki çalışmalarımızla, mühendislik şirketlerinden tutun, bilişim sektörü temsilcileri veya farklı sektörel grupları ortak amaçları doğrultusunda biraraya getiriyoruz. Bu işletmeler ve kuruluşlar arasında fikir alışverişini sağlayarak, birlikte nelere ulaşabileceklerini anlamalarına yardımcı oluyoruz.

İnovatif Girişimcilik, bu kümelerle birlikte çalışma fırsatı tanıyarak, birlikte çalışmanın arkasındaki engelleyici faktörleri ve üstesinden gelinmesi gereken zorlukları belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Bu grupların birlikte çalışmalarına yardımcı olabilecek bir eylem planı geliştirilmekte ve ortak çalışma ağı aktif hale gelene kadar destek vermeye devam edilmektedir.

Galeri

Bilgi İste