Kümelenme

Kümeler, birbiriyle rekabet ederken aynı zamanda işbirliği yapan, belirli bir alanda bağlantılı işletmelerin, tedarikçilerin, ilgili endüstrilerdeki hizmet sağlayıcıların ve çeşitli kuruluşların coğrafik olarak bir araya gelmelerinden oluşur. Kümelenmenin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için etkili bir araç olduğu kapsamlı bir şekilde kanıtlanmıştır.

 AB İnovatif Girişimcilik  projesi, ortak amaç unsurlarını paylaşan işletmeleri ve üreticileri bir araya getirmeyi ve onlara yardımcı olacak iletişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Proje, potansiyel kümelerin birlikte neler başarabileceklerine bakmalarına yardımcı olurken, gelecek için stratejik planlar geliştirmelerini destekler. Verimli kümeler, Kıbrıs Türk toplumunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlama potansiyeline sahip sağlam bir ekosistemin geliştirilmesine faydası olabilir.

Galeri

Bilgi İste