İstihdamı Koruma ve Artırma Programı 2. Aşama

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 7,2 milyon Euro bütçeli İstihdamı Koruma ve Artırma Programı Avrupa Birliği’nin finanse ettiği İnovatif Girişimcilik ve Diyalog Projesi kapsamında yönetilmektedir. COVID-19 salgını ile doğrudan mücadele etmeyi hedefleyen program, işletmelere finansal destek ile birlikte kapasite desteği sağlamaya odaklanmaktadır.  Programın genel hedefi, Kıbrıs Türk toplumunda pandemi sonrasında ekonomik istikrara pozitif yönde etki yaratmaktır.

2021 yılında uygulamaya konulan yiyecek ve içecek sektörü ile saç ve güzellik sektörlerindeki KOBİ’leri hedefleyen “Can Suyu” finansal destek paketinin elde ettiği başarının ardından, İstihdamı Koruma ve Artırma Programı’nın I. aşamasında da benzer destek kuralları uygulanarak sanayi ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerindeki (2 – 15 çalışanı olan) KOBİ’ler hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 750’den fazla işletmeye 1,500 Euro değerinde finansal destek sağlanmıştır.

Destek Programının II. aşamasının odak noktasında kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik yer almıştır; orta ve uzun vadede mevcut istihdam seviyeleri korunurken 240’a kadar yeni istihdamın artırılması amaçlanmıştır. 2022’nin başında (49’a kadar çalışanı olan) seksen altı işletmeye sürdürülebilir ticari büyümeyi teşvik etmek amacıyla 60,000 Euro’ya kadar finansal destek sağlanmıştır. Bu destek bir bütün olarak uzman desteği, yeni ekipman alımı ve istihdam fırsatları için finansman sunarken; uygulama modeli, işletmeleri, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi aracılığıyla yeni pazarlarda rekabet etmeye ve/veya inovasyon yapmaya teşvik etmektedir.

Temelde bir hibe yönetim planı olan destek programının başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulamada geleneksel süreç odaklı yaklaşım yerine müşteri odaklı bir çözüme gidilmiştir.  Kıbrıs Türk toplumundaki iş yapısına dair güçlü bir anlayışa sahip yerel İş Destek Uzmanlarından oluşan ekip uluslararası uzmanlardan da destek alarak her bir faydalanıcıyla portföyleri üzerinde bire bir çalışmaktadır. Güçlü çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi, işletmeyle ilgili öngörülerin sağlam bilgiler temelinde geliştirilmesi ve kaydedilen ilerlemenin işbirliği içerisinde değerlendirilmesi programın başarıya ulaşmasında kilit önem taşıyacaktır.

Destek programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘İnovatif Girişimcilik ve Diyalog’ projesi kapsamında, ‘Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’ ile koordinasyon halinde ve ‘Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ (KTSO), ‘Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ (KTTO), ‘Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ (KTEZO) ve ‘Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’ (YAGA) ile işbirliği içerisinde NI-CO tarafından yürütülmektedir.

Project Videos

Galeri

AB İnovatif Girişimcilik projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Girişimcilik, işletme  ve inovasyon alanlarında yeni açılacak destek programları ile ilgili bilgi için  [email protected] adresine ulaşabilirsiniz. 

 
EU Innovative Entrepreneurship has concluded successfully.
 
Please contact  [email protected] for further information on the continuation of support within the areas of entrepreneurship, business development and innovation.