2023 Startups4Peace programı başarıyla tamamlandı.

5 startuptan 6 girişimci, Helsinki'de düzenlenen en büyük networking etkinliği SLUSH'a katıldı.

Gelecek yılın programı için bizi takip etmeye devam edin!

Kodlama Kampları

Kodlama Kampları

Kodlama, bireylerin programlama ve teknolojik faaliyetler yoluyla yaratıcılık, problem çözme ve işbirliği yapma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kodlamanın işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği en yüksek becerilerden biri olduğu birçok farklı sektörde sürekli vurgulanmaktadır. AB tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesi, Lego-Robotik kampında 18 saate ulaşan eğitim alan (6-11 yaş aralığındaki) 75 çocuğa ek olarak, 2019 ve 2022 yılları arasında 115 saatlik Kodlama Kampları düzenleyerek 290 öğrenciye eğitim vermiştir.

AB CodeWeek 2022 – 2023

Lego Robotik – Ekim 2022 – Şubat 2023

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak işgücünden beklenen analitik düşünme becerileri, problem çözme becerileri, yaratıcılık ve teknoloji kullanımı beceri setleri sık sık güncellenmektedir.

Bu becerilerin daha erken yaşlarda edinilmesi ve kodlamanın yaygınlaştırılması amacıyla 29 Ekim 2022 ve 07, 08, 09 Şubat 2023 tarihinde 6-11 yaş arası bireylere yönelik AB Kodlama Haftası (EU CodeWeek) düzenlendi. 158 genç bireye verilen 26 saatlik eğitim ile aşağıdaki hedeflere ulaşıldı:

  • Kodlamaya yönelik farkındalık yaratma;
  • Takım çalışması geliştirme;
  • Kodlama, algoritma ve sıralama ile ilgili temel bilgileri öğretme;
  • Sağlam yapılar tasarlama ve programlama;
  • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırma;
  • Motorlu araçlar tasarlama.

“Raspberry Zero Tabanlı Meteoroloji İstasyonu”– Ekim – Kasım 2022

Programlanabilir elektronik konusunda öğrencilere eğitim ve materyal sağlanması, yerel küçük işletme ekonomisi için büyük önem taşıyan yüksek katma değerli cihazların, aletlerin vb. üretim sürecinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Çevrimiçi veri izleme sistemleri ve programlanabilir elektronik eğitimleri, inovasyon projeleri bu beceri setine dayandığı için yükselen teknolojiler bakımından anahtardır.

Altı [6] meslek okulundan 110 öğrenci iki gün süren kodlama kamplarında eğitim alarak hava kalitesi, sıcaklık, nem ve basıncı görüntüleyebilen “Raspberry Zero tabanlı meteoroloji istasyonu” projesi üzerinde çalışmışlardır. Öğrencilere Raspberry pi (tek kartlı bilgisayarlar), sensörler ve bağlantı birimleri verilerek, Kıbrıs genelinde birden fazla istasyon oluşturmaları, ölçüm yapmaları ve toplanan verileri Python programlama dilini kullanarak ortak bir sunucuya aktarmaları sağlanmıştır.

Öğrenciler tarafından üretilen nihai ürün vitrine çıkarılarak 9 Kasım 2022 tarihinde bir “Capstone Etkinliği” düzenlenmiştir.

“Raspberry Zero Tabanlı Meteoroloji İstasyonu”– Ekim – Kasım 2022 VideoAB Kodlama Haftası (EU CodeWeek)  2019: “Create with Code!”

İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında beş ortaokul ve lisede üç gün ve toplam 60 saat süren kodlama kamplarında, 185 öğrenci dijital sektörde iş geliştirme ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak beceriler kazanmaları için eğitim aldı. Öğrencilere bir takımın parçası olarak çalışma ve 30 Kasım 2019’daki Demo Etkinliğinde geniş bir kitleye sunum yapma fırsatı sunuldu.

Düzenlediğimiz Kodlama Kamplarına katılmak ve bu uygulamanın gerçek potansiyelini keşfetmek için bizimle iletişime geçin!

Galeri

Bilgi İste

AB İnovatif Girişimcilik projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Girişimcilik, işletme  ve inovasyon alanlarında yeni açılacak destek programları ile ilgili bilgi için  [email protected] adresine ulaşabilirsiniz. 

 
EU Innovative Entrepreneurship has concluded successfully.
 
Please contact  [email protected] for further information on the continuation of support within the areas of entrepreneurship, business development and innovation.