İşletmelere "Can Suyu"

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İşletmelere “Can Suyu” Desteği,  başvuru kriterlerini yerine getiren, uygun sektörlerdekişahıs, mikro ve küçük işletmelere, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarına yönelik finansal destek sağlamıştır.

İki aşamadan oluşan programın ilk aşamasında yiyecek ve içecek, ikinci aşamasında ise saç ve güzellik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren direktörler dahil 1-5 arasında çalışana sahip  işletmelere yönelik finansal destek sağlamıştır.

Finansal destek programının amacı, ekonominin yeniden canlandırılmasına destek olmak ve normalde kendi ayakları üzerinde durabilecek şahıs, mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmalarını engellemek olarak belirlenmiştir. Bu amaca Kıbrıs Türk toplumu içerisinde yiyecek ve içecek ile saç ve güzellik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 1500’den fazla işletmeye çalışan sayılarına göre 12.000 TL ve 18.000 TL’lik finansal desteğin dağıtılmasıyla ulaşılmıştır.

Finansal destekten faydalanan işletmelerle yapılan ankette,başvuru süreci ve finansal desteğe erişim, katılımcıların neredeyse tamamı tarafından “kolay” olarak değerlendirililirken; AB finansmanlı “Can Suyu” desteği ile işverenler tarafından kredi, kira, maaş ve personel giderlerinin ödenebilmesi programın amacına ulaştığını destekler niteliktedir.

Finansal destek programı, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen ‘İnovatif Girişimcilik ve Diyalog’ Projesi kapsamında; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ve AB Koordinasyon Merkezi ile işbirliği halinde yönetilmiştir.

AB İnovatif Girişimcilik projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Girişimcilik, işletme  ve inovasyon alanlarında yeni açılacak destek programları ile ilgili bilgi için  [email protected] adresine ulaşabilirsiniz. 

 
EU Innovative Entrepreneurship has concluded successfully.
 
Please contact  [email protected] for further information on the continuation of support within the areas of entrepreneurship, business development and innovation.